"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców
41-500 Chorzów
ul. Wolności 12
tel. (032) 241 00 41
fax (032) 241 53 85
email:
sekretariat@spolem-chorzow.pl

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej!

Spółdzielnia powstała w roku 1871 i tak jak w pierwszych latach naszej działalności priorytetowym celem jest przede wszystkim zaspokajanie potrzeb naszych klientów.
Zależy nam na tym, aby "... odwiedzający nasze sklepy handlowe dostali tylko dobre towary, sprawiedliwą miarę i wagę, bo nasz handel opiera się na poczciwości i rzetelności".

Staramy się kontynuować zasady i dobre obyczaje handlowe przyjęte przez założycieli naszej Spółdzielni. Dobro konsumenta jest dla nas najważniejsze!
Podstawową działalnością jest handel detaliczny. Spółdzielnia na terenie Chorzowa dysponuje siecią 2 placówek.

czytaj dalej

  • Spółdzielnia wydzierżawi, czytaj dalej...


    RODO:
    W związku z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 dotyczącymi ochrony danych osobowych , zwanymi RODO obowiązującymi od 25 maja 2018 informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej „Administrator”) jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” z siedzibą w Chorzowie przy ul. Wolności 12, 41-500 Chorzów. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do załatwienia wszelkich formalności z jakimi Państwo zwracają się do Administratora. Podane dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu załatwienia tychże formalności. Państwa dane osobowe przechowywane bęclą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.
    Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie dane osobowe naruszają przepisy o ochronie danych osobowych.
Copyright "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców